góra strony


Regulamin konkurencji pistoletowych I Edycji Bochnia Open
Bochnia, 15 czerwiec 2019

  1. CEL ZAWODÓW

  Celem zawodów jest stworzenie nowej formuły strzelań dynamicznych na zdecydowanie dalszych niż zwykle odległościach, która może przyczynić się do rozwoju poziomu strzeleckiego i umiejętności wśród strzelców specjalizujących się zarówno w dynamice jak i precyzji. Większość zasad w tym także bezpieczeństwo na wzór zasad w strzelectwie na wzór obowiązujących w IPSC

  2. ORGANIZATORZY ZAWODÓW:

  TS "Wisła" Kraków, Nekrosoft.com Rafał Walczowski, Łukasz Łaptaś, przy współpracy z Małopolskim Centrum Strzelectwa.

  3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

  Zawody rozpoczną się o godz. 8.30 w dniu 15 czerwca 2019 na strzelnicy "MCS" w Bochni Pogwizdowie od briefingu dla zawodników. W piątek 14 czerwca po południu odbędzie się prematch dla sędziów i organizatorów.

  4. PROGRAM ZAWODÓW

  Tory: 4-5 torów z celami na odległościach od 20 do 90 metrów.

  Ilość strzałów: około 140

  Szczegółowy opis torów zostanie opublikowany przed zawodami

  Klasy sprzętowe/konkurencje:

  • Klasa Pistolet
   • obejmuje dowolne pistolety z lufą o długości do 6 cali z mechanicznymi przyrządami celowniczymi - odpowiednik klas: Standard, Production i Classic według przepisów IPSC
  • Klasa Pistolet Open
   • dozwolone optyczne i elektroniczne przyrządy i kompensatory, odpowiednik klasy Open według przepisów IPSC
  • Klasa Rewolwer
   • dowolne rewolwery z lufą o długości do 6 cali z mechanicznymi przyrządami celowniczymi
  • Klasa PCC
   • karabinki na naboje pistoletowe, odpowiednik klasy PCC według przepisów IPSC

   o W trakcie konkurencji zawodnicy są zobowiązani do korzystania z kabur i ładownic zgodnych z przepisami PIRO/IPSC. Karabinki PCC muszą być standardowo wyposażone we flagę bezpieczeństwa.

  5. UCZESTNICTWO

  Każdy uczestnik zawodów ( z wyjątkiem zawodników z zagranicy i służb mundurowych) zobowiązany jest do podania numeru licencji PZSS przy rejestracji.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznego rozstrzygania wszelkich spornych kwestii związanych z zawodami.

  6. ZGŁOSZENIA

  Rejestracja trwa od rozpoczęcia do wyczerpania przewidzianych miejsc lub do 12go maja .

  Istnieje możliwość startu w więcej niż jedna klasie sprzętowej przez tego samego zawodnika – Chętni do startu w różnych klasyfikacjach muszą zarejestrować się osobno do każdej klasy.

  7. KOSZTY UCZESTNICTWA

  Wysokość opłaty startowej w zawodach w jednej klasie sprzętowej – wynosi 200 PLN. . Opłaty zawierają podatek Vat.

  Warunkiem potwierdzenia zgłoszenia jest wpłacenie startowego przelewem na konto w terminie do 10 dni od rejestracji

  Dane do przelewu (UWAGA ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO):
  Nekrosoft.com Rafał Walczowski
  konto numer 71 1140 2004 0000 3802 3522 9610
  w polu tytuł przelewu proszę wpisać "Bochnia Open I 14-15 czerwiec 2019".

  Zawodnikom nieobecnym na zawodach startowe nie będzie zwracane. Zawodnikowi, który rezygnuje ze startu, nie przysługuje zwrot opłaty startowej.

  8. BEZPIECZEŃSTWO

  Każdy zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strzelnicy i do zachowania bezpieczeństwa. Zawodnicy na stanowisku mają obowiązek dostosować się do poleceń sędziego prowadzącego strzelanie.

Akceptując regulamin zawodnik zgadza się na cookie pamiętające o jego rejestracji. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) zawodnik od momentu wysłania rejestracji wyraża zgodę do przetwarzania swoich danych osobowych w celach organizacyjnych i promocyjnych zawodów strzeleckich Bochnia Open.